Transportforsikring

Skal du transportere spesifikke gjenstander eller flytte, kan det være lurt å forsikre verdiene dine. Med vår transportforsikring kan du forsikre verdiene dine både ved engangstransport og årstransport.

Om transportforsikring


Transportforsikring
Alle skadeårsaker under transport 
(Unntak for tap som følge av nedbør eller overvann, kondens eller temperatursvingninger og forsinket transport) 
X
Skade 
Skade på gjenstand som følge av skade på transportmiddel 
X
Tyveri X
Brann X