Forsikring ved uførhet – uførekapital med forskuttering

Tåler familiens økonomi en langvarig sykemeldingsperiode? Har du en plan dersom en av familiens forsørgere blir arbeidsufør? Kan dere for eksempel betjene boliglånet hvis lønnen reduseres til det halve? Er svaret nei, trenger du uføreforsikring.

Forsikring ved uførhet

 • Gir utbetaling ved arbeidsuførhet
 • Uføreforsikringen kan brukes til å betale avdrag på lån
 • Opprettholde samme levestandard som før man ble ufør

Hvem kan forsikres?
Personer som er nordisk statsborger, bosatt i Norge i minst fem år og er medlem av norsk folketrygd.

Om utbetaling av forsikringen

 • Utbetaling av full erstatning skjer dersom man blir erklært minimum 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller en ulykke.
 • Ved forskuttering er det ikke krav til varig arbeidsuførhet, men minimum 50 % i minimum 12 måneder sammenhengende. Man vil da få en månedlig utbetaling på 1/120 av forsikringssummen ganger graden av arbeidsuførhet. Etter fire år med forskuddsvis utbetaling, utbetales et eventuelt restbeløpet i sin helhet.

Forsikringssummen

 • Utbetales til eier av forsikringen
 • Utbetales skattefritt
 • Kan disponeres etter eget ønske
 • Minste forsikringssum er 100.000 kroner 

Kjøp og varighet

 • Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 49 år
 • Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 60 år

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Mer om uføreforsikring

Holde hender

Du kan ikke forsikre deg mot død

Men du kan sikre de etterlatte økonomisk. Les mer om vår dødsfallforsikring her.