Ulykkesforsikring

Er uhellet ute, er det godt å være forsikret.

Ulykkesforsikring

• Du kan forsikre deg ved dødsfall, invaliditet eller begge deler.
• Du kan utvide forsikringen til å gjelde aktiviteter med særlig risiko (sport og dykking).

Hvem kan forsikres?
Forsikringstaker og ektefelle eller samboer med folkeregistrert adresse i Norge. Med samboere menes par som er registrert på samme adresse i folkeregisteret.

Forsikringen kan omfatte: 
• Invaliditet som følge av en ulykkesskade 
• Behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade 
• Dødsfall som følge av en ulykkesskade

Dødsfall
• Ved dødsfall innen 1 år som følge av en ulykkesskade utbetales forsikringssummen.
• Dersom annet ikke er avtalt gjennom begunstigelse, utbetales beløpet til arvinger etter loven eller arvinger som er oppført i testament.

Invaliditet
• Dekker behandlingsutgifter

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Mer om ulykkesforsikring

familie på trappen foran hus

Personforsikring

Har du husket å forsikre deg selv og dem du er glad i? Jbf har forsikring ved død, uførhet og sykdom.