Ulykkesforsikring

• Du kan forsikre deg ved dødsfall, invaliditet eller begge deler.
• Du kan utvide forsikringen til å gjelde aktiviteter med særlig risiko (sport og dykking).

Hvem kan forsikres?
Forsikringstaker og ektefelle eller samboer med folkeregistrert adresse i Norge. Med samboere menes par som er registrert på samme adresse i folkeregisteret.

Forsikringen kan omfatte: 
• Invaliditet som følge av en ulykkesskade 
• Behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade 
• Dødsfall som følge av en ulykkesskade

Dødsfall
• Ved dødsfall innen 1 år som følge av en ulykkesskade utbetales forsikringssummen.
• Dersom annet ikke er avtalt gjennom begunstigelse, utbetales beløpet til arvinger etter loven eller arvinger som er oppført i testament.

Invaliditet
• Dekker behandlingsutgifter

Mer om ulykkesforsikring