Ulykkesforsikring

• Du kan forsikre deg ved dødsfall, invaliditet eller begge deler
• Du kan utvide forsikringen til å gjelde aktiviteter med særlig risiko

Hvem kan forsikres?

• Personer som er folkeregistrert i Norge og som er under 80 år


Hva dekker forsikringen?

Dødsfall
• Erstatning ved død som følge av ulykke

Invaliditet
• Invaliditetserstatning som følge av ulykke
• Behandlingsutgifter

Mer om ulykkesforsikring

Om å melde skade