Veterankjøretøy

 Har du et kjøretøy forsikret hos oss fra før, kan du også forsikre ditt veterankjøretøy
 Forsikring for deg som har et kjøretøy som er eldre enn 30 år og kun til hobbybruk
 Du kan forsikre motorsykkel, moped, person- og varebil

Hva forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko  Ansvar Restaurering*
Hærverk x  
Utforkjøring

x

 
Kollisjon

x

 
Reservedeler

x

 x

   
Veihjelp i Europa x  x    
Glass x  x  
Brann og tyveri x  x  
Fører- og passasjerulykke x  x x  
Rettshjelp x  x x  
Ansvar x  x x  

*Restaurering kan kun velges dersom kjøretøyet er avskiltet

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
      

Det er ingen bonus eller forhøyet egenandel, og du kan ikke kjøre lengre enn inntil 4000 km pr. år.

Personopplysninger ved ditt kundeforhold
I henhold til personopplysningsloven har vi ikke lov til å oppgi informasjon om våre kunder og deres forsikringer til en tredjepart. Det vil si at dine foreldre eller barn ikke har mulighet til å kontakte oss på vegne av deg. Det er kun samboere/ektefeller med felles forsikring som kan få innsyn i kundeforholdet.

I spesielle tilfeller, som for eksempel alvorlig sykdom eller alderdom, gjør vi et unntak for dette. I disse tilfellene må det sendes inn en fullmakt. Dette gjelder også for verger og advokater må også sende inn fullmakt.

Ved dødsfall må skifteattest eller uskifteattest sendes inn. 

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Dame ordner selen til barnet og barnesetet. foto

Har du forsikret deg om noe skulle skje?

Det er god å vite at du kan få økonomisk støtte hvis du skulle bli alvorlig skadet.