Veterankjøretøy

 Har du et ordinært kjøretøy forsikret hos oss kan du også forsikre ditt veterankjøretøy
 Forsikring for deg som har et kjøretøy som er eldre enn 30 år og kun for hobby
 Du kan forsikre motorsykkel, moped, person- og varebil

Med veterankjøretøy forsikring hos oss får du førsterisikoforsikring.

Du har mulighet til å velge mellom:

- ansvar

- delkasko

- kasko

- restaurering

 

Det er ingen bonus eller forhøyet egenandel og kjørelengden er må ikke overstige 4000 km

 

Egenandeler:

Egenandelen er kr. 4000, med unntak for mopeder hvor egenandelen er kr. 1500