Vi har dessverre ikke registrert den nødvendige informasjonen på enkelte av våre bankkunder, og vi trenger din hjelp til å få dette på plass. 

Dette betyr at du som er bankkunde må være forberedt på å svare på en kundeerklæring når du logger deg inn i mobil- eller nettbanken. Dette gjelder deg som ikke har besvart kundeerklæring i løpet av de to siste årene. Dersom du ikke har nett- eller mobilbank, vil du kunne få et brev om dette.

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at du besvarer kundeerklæringen. Verger til våre kunder under 18 år vil også kunne bli kontaktet med spørsmål om kundeforholdet. For mindreårige må begge foresatte signere skjema. For å ha oppdatert informasjon vil spørsmålene bli stilt om igjen med jevne mellomrom.

Hvilke spørsmål vil dere stille meg i kundeerklæringen?
I kundeerklæringen forteller du hvordan du som kunde vil bruke banken. Dette er opplysninger vi er pålagt å innhente. 

Hvorfor stiller dere meg disse spørsmålene?
Norske myndigheter krever at alle norske banker oppdaterer informasjon om bankens kunder for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. I praksis betyr det at vi må innhente, vurdere og dokumentere informasjon om alle våre kunder. Les mer på Finans Norges nettsider

Hvordan besvarer jeg spørsmålene?
Logg deg inn i nett- eller mobilbanken din. Etter at du har logget deg inn, vil vi stille deg spørsmålene i en kundeerklæring. Kundeerklæringen signeres med BankID. Dersom du ikke har nett- eller mobilbank, vil du kunne motta et brev. Utfylt og signert kundeerklæring returnerer du i den vedlagte ferdigfrankerte returkonvolutten. Du kan også besøke et av våre kontorer for å besvare kundeerklæringen og fremvise gyldig legitimasjon.

Hva skjer dersom jeg ikke ønsker å besvare spørsmålene? 
Dersom du ikke har mulighet til å overholde fristen eller du har andre spørsmål, ber vi deg kontakte oss. Vi er pålagt å sperre og evt. avslutte kundeforhold som ikke oppfyller lovkravet. Det betyr at din konto vil bli sperret dersom du ikke besvarer spørsmålene. Fristen for å besvare kundeerklæringen er utvidet til 30.11.19.

Legitimasjon
Banken har tatt, eller tar, særskilt kontakt med kunder som i tillegg må legitimere seg.