Viktig informasjon om Studentforsikringen

Gjelder deg som studerer i utlandet

Jbf studentforsikring er gyldig for reiser og opphold på studiestedet i utlandet, for studenter som må være fysisk tilstede for obligatorisk undervisning eller eksamen, eller ikke får fullført utdannelsen uten fremmøte. Forsikringen dekker ikke reiser ut i fra studiested til land/områder som har reiseråd på utreisetidspunktet.

 

Forsikringen er gyldig med noen forbehold. Det vil ikke være dekning for: 

  • Forsinket hjemreise på grunn av stengte grenser i studielandet
  • Situasjoner som oppstår som følge av det enkeltes land karantenebestemmelser
  • Forsinkelser i reiseruten
  • Evakuering
  • Konkurs hos reiseselskap
  • Avbestillingsforsikring (når billetten er kjøpt når det er reiseråd

Det er viktig å merke seg at det i denne situasjonen kan være store utfordringer i å garantere for adekvat helsetilbud og/eller nødvendig assistanse om det skulle bli nødvendig. Vi kan ikke garantere for dekning ved hjemtransport dersom det er stengt for denne type transport.

Det er også viktig å presisere at vår studentforsikring forutsetter at studenten har rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom Helfo Utland og har studiestøtte/lån i Lånekassen for studier i utlandet.