Dersom du er kommet opp i en tvist(uenighet), kan du søke om å få dekket utgifter til advokat knyttet til det du har forsikret, i henhold til forsikringsvilkårene. Det er også mulig å søke dekning for utgifter til sakkyndige rapporter i tilknytning til tvisten. 

Forsikringen dekker ikke tvister knyttet til arv, samlivsbrudd, arbeidsforhold, straffesaker og tvister i tilknytning til søknader som behandles av det offentlige. Det gjøres fradrag for egenandeler før utbetaling. Se forsikringsvilkårene for mer informasjon.

 

Søknad med opplysning om tvisten kan sendes på e-mail: skade@jbf.no

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørmål.