Beregning av bonus og malus (negativ bonus) skjer etter følgende tabell:


                      
Bonustrinn/
Opptjeningsår     
Bonus ved neste
hovedforfall uten skade  
Bonus ved neste
hovedforfall med 1 skade
 

 
75 % u/nedrykk
 
75 % u/nedrykk
 
75 % 1. år
 
75 % 5.år
 
75 % u/nedrykk

60 %
 
75 % 4.år
 
75 % 5.år
 
60 %
 
75 % 3.år
 
75 % 4. år
 
60 %
 
75 % 2.år
 
75 % 3.år
 
60 %
 


75 % 1.år
 
75 % 2.år
 
60 %
 
70 % 5.år
 
75 % 1.år
 
40 %
 
70 % 4.år
 
70 % 5.år
 
40 %
 
70 % 3.år
 
70 % 4.år
 
40 %
 
70 % 2.år
 
70 % 3.år
 
40 %
 
70 % 1.år
 
70 % 2.år
 
40 %
 

 
60 %
 
70 % 1.år
 
30 %
 
50 %
 
60 %
 
20 %
 
40 %
 
50 %
 
10 %
 
 
 
30 %
 
40 %
 
0
 
20 %
 
30 %
 
+10 %
 
10 %
 
20 %
 
+20 %
  
0
 
10 %
 
+40 %
 
+10 %
 
0
 
+50 %
 
+20 % 
 
+10 %
 
+60 %
 
+30 %
 
+20 %
 
+70 %
 
Malus >30 %
 
+10 %-poeng pr. år
 
Individuell behandling