Bærekraft i egen drift

Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører. Noen tiltak gjør vi allerede, og vi har planer om mange flere. 

Jbf i dag

Disse bærekraftige tiltakene gjør vi nå

 • Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar.
 • Vi har noen bærekraftige produkter: Grønt billån, grønt boliglån og bærekraftige investeringer.
 • Vi har en god blanding av kvinner og menn, samt etnisitet og alder. 
 • Vi bruker i stor grad elektronisk kommunikasjon og printer minst mulig på papir.
 • Vi har fokus på redusert reisevirksomhet og digitale møter.

Jbf i fremtiden

Disse bærekraftige tiltakene jobber vi med å få på plass

 • Vi jobber for å få flere produkter som belønner miljøvennlige valg.
 • Vi jobber for å få flere kunder over på selvbetjening og elektronisk kommunikasjon.
 • Vi vil ha økt fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi i forbindelse med skadesaker.
 • Vi vil stille flere krav til våre leverandører og gjøre bærekraftige innkjøp.
 • Vi vil ha økt fokus på kildesortering og gjenbruk.
 • Vi vil ytterligere redusere vår reisevirksomhet og øke bruken av digitale møter.
 • Vi arbeider med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.