Jbf bank og forsikring er et finanskonsern bestående av Jernbanepersonalets sparebank (Js) og Jernbanepersonalets forsikring gjensidig (Jfg).

Jbf tilbyr bank- og forsikringsprodukter for alle ansatte og pensjonister i jernbanerelaterte virksomheter, deres ektefelle/samboer, barn og barnebarn. Forsikring tilbys kun til nevnte gruppe. Bank tilbys også til andre.           

Visjon: Jbf - Sammen for de beste løsningene.
Verdier: Løsningsorientert, verdiskapende og kompetent.

Antall ansatte: ca 165 
Konsernsjef: Lars Fritzø
Hovedkontor: Oslo
Avdelingskontorer: Hamar, Narvik, Mo i Rana, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen.