Konsernsjef

Lars Fritzø
Lars Fritzø (1954) er konsernsjef i Jbf. Han tiltrådte stillingen i 2014 etter å ha vært virksomhetsansvarlig for forsikringsselskapet siden konserndannelsen i 2001. Fritzø har erfaring fra ulike lederstillinger i Trygg (Tidligere Vesta). Han har erfaring fra diverse styreverv blant annet gjennom selskaper i Finans Norge, stiftelser og selskaper i Jbf-konsernet og andre selskap. Fritzø har utdannelse gjennom Bank og Forsikringsakademi.
Helge Dalen

Konserndirektør bank

Helge Dalen
Helge Dalen (1965) er konserndirektør og virksomhetsleder for Jbf bank, samt nestleder i Jbf siden 2015. Han har tidligere vært adm. banksjef i Drangedal Sparebank og adm. direktør i Bank2 ASA. Han har hatt en rekke styreverv, bl.a. i Sparebankforeningen i Norge, Finans Norge og Eika Boligkreditt AS. I tillegg har han hatt styreverv i flere forretningsbanker.
Konserndirektør forsikring - Anne Vardeberg

Konserndirektør forsikring

Anne Vardeberg
Anne Vardeberg (1966) er konserndirektør for Jbf forsikring. Hun tiltrådte stillingen 1. april 2020. Hun har tidligere jobbet som selvstendig næringsdrivende i over 20 år og har ledet komplekse forretningsdrevne prosjekter, primært innen finans- og forsikringsbransjen. Anne er utdannet høyskolekandidat fra Datahøgskolen og bedriftsøkonom fra BI. Hun har to mastergrader innen henholdsvis strategisk ledelse og det verdiskapende styret. Hun har erfaring fra ulike styreverv.
Aud Østerhus Oland

Direktør forretningsutvikling

Aud Østerhus Oland
Aud Østerhus Oland (1968) er direktør for Forretningsutvikling. Hun er bankens nestleder og har ansvar for forretnings – og prosessutvikling, anti-hvitvask, kreditt og mislighold. Hun tiltrådte stillingen i 2018, og kom da fra stillingen som Kredittdirektør. Aud Østerhus Oland sitter i brukerstyret til Eika Depot, og har hatt flere lederstillinger i banken. Hun er Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI med masterprogram innen ledelse. I tillegg har hun AFR- og kreditt-autorisering fra Finansnæringens autorisasjonsordning samt er sertifisert Lean-manager.
Cecilie Skrede Jahren

Direktør HR og organisasjonsutvikling

Cecilie Skrede Jahren
Cecilie Skrede Jahren (1973) er direktør for HR og organisasjonsutvikling. Hun tiltrådte stillingen i 2018 etter å ha vært HR-ansvarlig fra 2017. Skrede Jahren har bakgrunn fra stillinger innen organisasjon og lederutvikling, samt kompetanseutvikling og rekruttering. Hun har tidligere arbeidet i selskaper som Boligbygg, Forskningsrådet, Personalutvelgelse og Bjerke & Luther. Skrede Jahren har 20 års erfaring fra HR-området. Hun har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og en cand. mag. fra Universitetet i Lund.
Håkon Hommerstad-Tveit

Direktør salg og marked

Håkon Hommerstad-Tveit
Håkon Hommerstad-Tveit (1974) er direktør for salg og marked i forsikring og stedfortredende virksomhetsleder i forsikring. Han tiltrådte stillingen i 2017 etter å ha vært skadedirektør og avdelingsleder på skadeavdelingen. Hommerstad-Tveit har tidligere erfaring fra Gjensidige forsikring og Finansklagenemnda. Han er utdannet jurist fra universitetet i Oslo med advokatbevilling.

IT-direktør

Roger Røren
Roger Røren (1962) er direktør for IT. Han tiltrådte stillingen i 2017 og har tidligere hatt lederansvar i DNB, Sparebank1 og Storebrand.

Konsernstyret

Konserstyret har det formelle styreansvaret for begge virksomhetene: JS bank og JFG forsikring. 

Medlemmer: Lise-Lotte Solum (Styreleder), Hans Kyrre Draagen (Nestleder), Jane B. Sætre, Øivind Gaarder, Rolf Ringdal, Catarina Munthe, Lisbeth Jahnsen (Forsikringsansattes representant), Robert Homstad (Bankansattes representant). 

Hamar kontor Jbf

Våre lokalkontor

Vi har kontor i 8 byer i Norge, alle med hyggelige folk som gjerne gir deg hjelp og veiledning.