Konsernsjef

Lars Fritzø
Lars Fritzø (1954) er konsernsjef i Jbf. Han tiltrådte stillingen i 2014 etter å ha vært virksomhetsansvarlig for forsikringsselskapet siden konserndannelsen i 2001. Fritzø har erfaring fra ulike lederstillinger i Trygg (Tidligere Vesta). Han har erfaring fra diverse styreverv blant annet gjennom selskaper i Finans Norge, stiftelser og selskaper i Jbf-konsernet og andre selskap. Fritzø har utdannelse gjennom Bank og Forsikringsakademi.
Helge Dalen

Konserndirektør bank

Helge Dalen
Helge Dalen (1965) er konserndirektør og virksomhetsleder for Jernbanepersonalets Sparebank, samt nestleder i JBF siden 2015. Han har tidligere vært adm. banksjef i Drangedal Sparebank og adm. direktør i Bank2 ASA. Han har hatt en rekke styreverv, bl.a. i Sparebankforeningen i Norge, Finans Norge og Eika Boligkreditt AS. I tillegg har han hatt styreverv i flere forretningsbanker.
Aud Østerhus Oland

Direktør forretningsutvikling

Aud Østerhus Oland
Aud Østerhus Oland (1968) er direktør for Forretningsutvikling. Hun er bankens nestleder og har ansvar for forretnings – og prosessutvikling, anti-hvitvask, kreditt og mislighold. Hun tiltrådte stillingen i 2018, og kom da fra stillingen som Kredittdirektør. Aud Østerhus Oland sitter i brukerstyret til Eika Depot, og har hatt flere lederstillinger i banken. Hun er Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI med masterprogram innen ledelse. I tillegg har hun AFR- og kreditt-autorisering fra Finansnæringens autorisasjonsordning samt er sertifisert Lean-manager.
Cecilie Skrede Jahren

Direktør HR og organisasjonsutvikling

Cecilie Skrede Jahren
Cecilie Skrede Jahren (1973) er direktør for HR og organisasjonsutvikling. Hun tiltrådte stillingen i 2018 etter å ha vært HR-ansvarlig fra 2017. Skrede Jahren har bakgrunn fra stillinger innen organisasjon og lederutvikling, samt kompetanseutvikling og rekruttering. Hun har tidligere arbeidet i selskaper som Boligbygg, Forskningsrådet, Personalutvelgelse og Bjerke & Luther. Skrede Jahren har 20 års erfaring fra HR-området. Hun har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og en cand. mag. fra Universitetet i Lund.
Håkon Hommerstad-Tveit

Direktør salg og marked

Håkon Hommerstad-Tveit
Håkon Hommerstad-Tveit (1974) er direktør for salg og marked i forsikring og stedfortredende virksomhetsleder i forsikring. Han tiltrådte stillingen i 2017 etter å ha vært skadedirektør og avdelingsleder på skadeavdelingen. Hommerstad-Tveit har tidligere erfaring fra Gjensidige forsikring og Finansklagenemnda. Han er utdannet jurist fra universitetet i Oslo med advokatbevilling.

IT-direktør

Roger Røren
Roger Røren (1962) er direktør for IT. Han tiltrådte stillingen i 2017 og har tidligere hatt lederansvar i DNB, Sparebank1 og Storebrand.