Konsernstyret

Konserstyret har det formelle styreansvaret for begge virksomhetene: JS bank og JFG forsikring. 

Medlemmer: Lise-Lotte Solum (Styreleder), Hans Kyrre Draagen (Nestleder), Jane B. Sætre, Øivind Gaarder, Rolf Ringdal, Catarina Munthe, Lisbeth Jahnsen (Forsikringsansattes representant), Robert Homstad (Bankansattes representant). 

Hamar kontor Jbf

Våre lokalkontor

Vi har kontor i 8 byer i Norge, alle med hyggelige folk som gjerne gir deg hjelp og veiledning.