tog kjører inn i tunnel

Kundevalgmøte 11. mars 2019 kl. 16:00.

I henhold til vedtektene skal kundene i Jernbanepersonalets sparebank (Js) og Jernbanepersonalets forsikring gjensidig (Jfg) velge representanter til virksomhetenes øverste organer. Myndige kunder er stemmeberettigede ved valg av kundenes medlemmer til Js Forstanderskap og Jfgs Generalforsamling. 

 

Mandag 11. mars 2019, kl. 16:00, vil det bli holdt valgmøte for å velge medlemmer til forstanderskapet i Js og generalforsamlingen i Jfg. Møtet holdes i konsernets lokaler i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4, Oslo. 

 

I Forstanderskapet for Js møter representanter for bankens kunder, egenkapital-beviseiere og ansatte. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene.  

På valgmøtet skal det i 2019 ikke velges representanter for kundene til forstanderskapet.

I Generalforsamlingen for Jfg møter representanter for selskapets kunder og ansatte. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene. 

På valgmøtet skal det velges et medlem og et varamedlem som representanter for kundene til generalforsamlingen. 

Funksjonstid for medlemmer og varamedlemmer er 4 år. 

Er du kunde og over 18 år kan du fremme forslag på kandidater, og være med og stemme i valgmøtet. Fristen for å fremme forslag er 26. februar 2019. Forslaget kan sendes til Jbf, postboks 235, 0103 Sentrum, Oslo, eller e-post til hr@jbf.no. Oppgi ditt navn og adresse, og merk gjerne med "Kundevalg 2019". 

Valgkomitéene for forstanderskapet og generalforsamlingen vil foreslå kandidater til valgmøtet. Valgkomitéenes innstilling vil bli lagt ut på konsernets hjemmeside www.jbf.no og i våre ekspedisjonslokaler senest 4. mars 2019. De som skal velges må være kunde i vedkommende virksomhet og over 18 år. 

 

På valgmøtet vil det bli gitt en orientering om virksomhetenes utvikling, status og planer. Enkel servering. 

Valgmøtet holdes sammen med valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Js, se egen saksliste. 

 

Oversikt over forstanderskapets og generalforsamlingens nåværende medlemmer, vedtekter og valginstrukser finner du i menyen til høyre. Dokumentene er også lagt ut i våre ekspedisjonssteder. 

 

Oslo, 12. februar 2019 

 

Lars Fritzø 
Konsernsjef 

Valgmøte for Js egenkapitalbeviseiere

Mandag 11. mars 2019 kl. 16:00 holdes det valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Js blant egenkapitalbeviseierne. Møtet holdes i konsernets lokaler i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4. 

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på valgmøtet eller la seg representere, se vedtatt saksliste.

Forstanderskapets og generalforsamlingens nåværende medlemmer, vedtekter og valginstrukser