Rapporter

Her kan du laste ned års- og kvartalrapporter i PDF-format for Jbf bank og forsikring, samt Pilar 3-rapporter og SFCR-rapporter.

Rapporter: SFCR - Rapport om solvens og finansiell stilling

Rapporter: Pilar 3 bank

Finansiell kalender 2021

Her finner du datoene for når de ulike rapportene fra Jbf bank og forsikring blir publisert:

Årsresultater for 2020:

  • 11. mars 2021

Kvartalsresultater for 2021:

  • Q1 - 11. mai 2021
  • Q2 - 19. august 2021
  • Q3 - 11. november 2021