BSB er et svært gunstig spareprodukt som gjør veien til BSU og egen bolig kortere. BSB brukes til boligformål, kjøp eller til nedbetaling av lån på bolig.

 

  • Man kan spare i BSB til og med det året barnet fyller 18 år.
  • BSB har bankens beste rente. 
  • Må brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på bolig.
  • Maks sparebeløp per år 25.000,- kr.
  • Totalt sparebeløp på 300.000,- kr.

 

Boligsparing for barn kan opprettes én gang per barn og barnet må ha, eller opprette barne- og/eller lønnskonto hos oss. Barnets verge må være kunde i banken. Etter at barnet har fylt 18 år, beholdes renten og kontoen blir sperret for innskudd. Gebyr vil påløpe ved uttak utover årets sparebeløp: 3% av uttaksbeløpet min. 1.000,- kr. 

Etter fylte 18 år og ved skattbar inntekt, kan 25.000,- overføres hvert år til BSU og/eller BSU pluss. Slik at man kan benytte muligheten for skattefradraget på vanlig BSU. Ved avslutning av konto/kundeforhold kan sparebeløpet overføres til tilsvarende konto i ny bank. Ved annen type konto, vil gebyr påløpe.

Spar inntil kr 25.000,- pr år

Totalt sparebeløp kr 300.000,-