Storbyreise i Barcelona

Spania er en veldig populær reisedestinasjon for nordiske reisende i sommerhalvåret, men også utenfor sommersesongen.

Sykehusvesenet i Spania
I de større byene i Spania er sykehusstandarden på offentlige sykehus høy, og de store sykehuskjedene er ofte strategisk plassert i turistområdene. Men man må være klar over at man ikke kan forvente skandinavisk nivå utenfor de største byene og turistområdene.

Sikkerhetssituasjonen i Barcelona
Selv om det generelle kriminalitetsnivået er lavt i Barcelona, er det i områder hvor mange mennesker er samlet (ofte turister) en økt risiko for lommetyveri, veskenapping og ran. Spesielt Plaza d’Espanya, den sørlige delen av La Rambla, og Ciutat Vella (gamlebyen) er steder med økt risiko for tyverier og ran.

• Andre steder med økt risiko er som i mange andre storbyer områder rundt sentralbanestasjonen, undergrunnsbanen og på strendene hvor turister er samlet.

• Det lønner seg å holde øye med verdigjenstandene sine, ikke ha med flere kontanter eller verdier enn man har "råd til" å miste og sørge for å gå flere sammen.

• Trikstyverier, hvor en mindre gruppe samler seg rundt et utsett offer og later som de er hjelpsomme, tilbyr hjelp til å finne veien til et eller annet sted eller lignende er ikke unormalt, spesielt i turistområdene.

Terror
• Som i andre europeiske storbyer er det en underliggende terrortrussel i Barcelona.

• Følg lokale myndigheters anvisninger.

• Ved eventuelt terrorangrep, bruk metoden som kalles ”run - hide - tell”: Løp raskt fra stedet, hvis dette kan gjøres noenlunde trygt. Hvis det ikke er trygt, så gjem deg, sett mobiltelefonen på lydløs, lås døren, barrikader deg om mulig eller bruk massive gjenstander til å gjemme deg bak. Ring til politiet og fortell hva som er skjedd.


hotell

Hotellsikkerhet

Sikkerhetsekspertens tips til trygg og sikker hotellferie

Nødnummer

Alle tjenester: 112
Politi: 091
Ambulanse: 061
Brann: 080

SOS International

Får du skade på utenlandsreise og behovet for hjelp er akutt, ta kontakt med vår samarbeidspartner SOS International:

Tlf. +45 70 10 50 50

Reiseforsikring

Med reiseforsikring får du med deg trygghet på reisen. Har du reiseforsikring får du hjelp hele døgnet, over hele verden.
blått helsekort

Husk det blå helsekortet fra EU i Europa

Det blå helsekortet fra EU gir nordiske reisende innen EU, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, rett til behandling på samme vilkår som innbyggerne i det landet som det reises i.
Mor med lille gutt på stranda

3 gode tips for en tryggere sommeropplevelse