Sykehusvesenet i Dubai
Standarden på sykehusene i Dubai og resten av de Forente Arabiske Emirater er generelt sett høy og tilsvarer standarden i andre internasjonale storbyer. Ved behov for særlige behandlinger kan medisinske evakueringer til EU bli nødvendige.

Sikkerhetssituasjonen i Dubai
Dubai anses for å være en av de sikreste byene i verden. Selv om risikoen for å bli utsatt for kriminalitet er svært lav, er den likevel stadig til stede. Dette typisk i form av lommetyverier og veldig sjeldent i form av ran.

Innbyggerne i Dubai er i all vesentlighet muslimer. Det anbefales å følge lokale skikker og tradisjoner, slik at man ikke tiltrekker seg uønsket oppmerksomhet. Selv om terrortrusselen er lav, er det som i de andre Gulfstatene en generell trussel. Politi og andre sikkerhetsstyrker er veldig oppmerksomme på turistenes sikkerhet.