Storbyreise i Dubai

Dubai er en av de nyere destinasjonene som topper listene, og det skyldes at nordiske reisende med en relativ kort flytur kan komme ned til varmen på alle tidspunkter av året.

Sykehusvesenet i Dubai
Standarden på sykehusene i Dubai og resten av de Forente Arabiske Emirater er generelt sett høy og tilsvarer standarden i andre internasjonale storbyer. Ved behov for særlige behandlinger kan medisinske evakueringer til EU bli nødvendige.

Sikkerhetssituasjonen i Dubai
Dubai anses for å være en av de sikreste byene i verden. Selv om risikoen for å bli utsatt for kriminalitet er svært lav, er den likevel stadig til stede. Dette typisk i form av lommetyverier og veldig sjeldent i form av ran.

Innbyggerne i Dubai er i all vesentlighet muslimer. Det anbefales å følge lokale skikker og tradisjoner, slik at man ikke tiltrekker seg uønsket oppmerksomhet. Selv om terrortrusselen er lav, er det som i de andre Gulfstatene en generell trussel. Politi og andre sikkerhetsstyrker er veldig oppmerksomme på turistenes sikkerhet.

hotell

Hotellsikkerhet

Sikkerhetsekspertens tips til trygg og sikker hotellferie

Nødnummer

Alle tjenester: 999

SOS International

Får du skade på utenlandsreise og behovet for hjelp er akutt, ta kontakt med vår samarbeidspartner SOS International:

Tlf. +45 70 10 50 50

Reiseforsikring

Med reiseforsikring får du med deg trygghet på reisen. Har du reiseforsikring får du hjelp hele døgnet, over hele verden.
Mor med lille gutt på stranda

3 gode tips for en tryggere sommeropplevelse