Storbyreise i London

London er en favorittdestinasjon for alle nordiske reisende, og det er en storby som besøkes året rundt.
london
Det er raskt, enkelt og billig å reise til London fra alle de nordiske hovedstedene, og mange reisende liker ofte å reise til et sted hvor de snakker det lokale språket, noe de aller fleste nordeuropeere gjør. Med britenes ja til avstemningen om å trekke seg ut av EU i juni 2016, falt kursen på britiske pund, og det medførte en økning i antallet turister til Storbritannia ettersom de fikk mer for pengene sine.

Hva betyr ”Brexit” for turistene?
Britenes beslutning om å forlate EU kan på sikt endre vilkårene for reisende og turister i Storbritannia. Hva Storbritannias ”Brexit-avtale” kommer til å inneholde, og hvor lang utfasing det vil være snakk om, er ennå ikke bestemt.

På nåværende tidspunkt er det ingen som vet hvilke konkrete endringer som vil skje med de reglene som gjelder for EU-statsborgere på tvers av EU-landene, som for eksempel det europeiske helsetrygdkortet (European Health Insurance Card - EHIC). En mulighet er at reglene vil bestå også etter at Storbritannia forlater EU, på samme vilkår som for eksempel i Sveits i dag, men ingenting er avgjort ennå. Det forventes at Storbritannia forlater EU i mars 2019. Vi anbefaler at du i tillegg til å ha med deg det europeiske helsetrygdkortet, sørger for å tegne en reiseforsikring, slik at du er sikker på å være dekket dersom uhellet er ute. 

Sykehusvesenet i Storbritannia 
I Storbritannia er sykehusstandarden på både offentlige og private sykehus høy, og i London kan man forvente en standard på skandinavisk nivå – også i offentlig regi.

Sikkerhetssituasjonen i London

Selv om det generelle kriminalitetsnivået i London er lavt, er det i områder hvor mange mennesker er samlet (ofte turister) en økt risiko for lommetyveri, veskenapping og ran. Disse områdene omfatter blant annet East End, området omkring Olympic Park, West End primært rundt Picadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Covent Garden, Bond Street og Leicester Square.

• Som i andre europeiske storbyer er det en underliggende terrortrussel.

• Følg lokale myndigheters anvisninger.

• Ved eventuelt terrorangrep, bruk metoden som kalles ”run - hide - tell”: Løp raskt fra stedet, hvis dette kan gjøres noenlunde trygt. Hvis det ikke er trygt, så gjem deg, sett mobiltelefonen på lydløs, lås døren, barrikader deg om mulig eller bruk massive gjenstander til å gjemme deg bak. Ring til politiet og fortell hva som er skjedd.
hotell

Hotellsikkerhet

Sikkerhetsekspertens tips til trygg og sikker hotellferie

Nødnummer

Alle tjenester: 112/999
Anti-terrorist Hotline: 0800 789 321
Ikke akutt: 101

SOS International

Får du skade på utenlandsreise og behovet for hjelp er akutt, ta kontakt med vår samarbeidspartner SOS International:

Tlf. +45 70 10 50 50

Reiseforsikring

Med reiseforsikring får du med deg trygghet på reisen. Har du reiseforsikring får du hjelp hele døgnet, over hele verden.
blått helsekort

Husk det blå helsekortet fra EU i Europa

Det blå helsekortet fra EU gir nordiske reisende innen EU, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, rett til behandling på samme vilkår som innbyggerne i det landet som det reises i.
Mor med lille gutt på stranda

3 gode tips for en tryggere sommeropplevelse