Storbyreise i New York

De siste årene har nordiske reisende valfartet til USA – spesielt fordi nye og billige flyruter er blitt tilgjengelige.

Høysesongen for reiser til New York strekker seg utover hele sommerhalvåret fordi de høyere temperaturene på både våren og høsten er forlokkende for nordiske reisende.

Sykehusvesenet i USA
Sykehusstandarden i USA er høy. Det finnes også mange mindre såkalte "urgent care-" eller "walk in"-klinikker som den reisende ved lettere diagnoser bør oppsøke fremfor å dra til et akuttmottak. Turister eller nordiske reisende vil jevnlig oppleve ikke å bli prioritert på et akuttmottak, og det er dermed ofte raskere og enklere å oppsøke "urgent care-klinikkene".

Sikkerhetssituasjonen i New York
Det generelle kriminalitetsnivået i New York er middels. Spesielt i områder hvor mange turister er samlet (f.eks. Times Square) er det mange lommetyverier og veskenappinger. Det rapporteres om en del ran hvor offeret blir truet til å gi fra seg verdigjenstander.

Sørg for å ha kopi av for eksempel pass og førerkort, slik at du raskt kan få utstedt nye. Ta også en backup av innholdet i mobiltelefonen din, slik at du har dine kontakter mv. hvis du skulle miste telefonen.

Som sagt er turistområder, tog, enkelte togstasjoner og undergrunnsbaner, i likhet med andre storbyer, spesielt utsatt for tyveri. I New York omfatter det blant annet Pennsylvania Station og visse områder i Bronx, Brooklyn og Queens.

Terror

  1. Terrortrusselen i USA er generelt sett middels til høy. I New York er trusselen økt fordi byen av visse grupperinger anses som et symbol på de verdiene amerikanerne står for.
  2. Som sett ved tidligere angrep både i USA og Europa, må det antas at terrorister ønsker å ramme så mange mennesker (myke mål) som mulig. Det er også et ønske fra disse grupperingene om å ramme vestlige symboler, som for eksempel Times Square, regjeringsbygninger, militære installasjoner og lignende.
  3. Følg lokale myndigheters anvisninger.

  4. Ved eventuelt terrorangrep, bruk metoden som kalles "run - hide - tell": Løp raskt fra stedet, hvis dette kan gjøres noenlunde trygt. Hvis det ikke er trygt, så gjem deg, sett mobiltelefonen på lydløs, lås døren, barrikader deg om mulig eller bruk massive gjenstander til å gjemme deg bak. Ring til politiet og fortell hva som er skjedd. 

Mor med lille gutt på stranda

3 gode tips for en tryggere sommeropplevelse


Nødnummer

Alle tjenester 911

SOS International

Får du skade på utenlandsreise og behovet for hjelp er akutt, ta kontakt med vår samarbeidspartner SOS International:

Tlf. +45 70 10 50 50

Reiseforsikring

Med reiseforsikring får du med deg trygghet på reisen. Har du reiseforsikring får du hjelp hele døgnet, over hele verden.
hotell

Hotellsikkerhet

Sikkerhetsekspertens tips til trygg og sikker hotellferie