Hva er bonus?

Bonus er en rabattordning der forsikringsselskaper belønner de som ikke får skade på bil, bobil og motorsykkel. 

 

Dette er startbonus

Er det første gang du skal eie bil? 

Alle forsikringsselskaper operer med ulike startbonuser. Hos Jbf får du 40% som startbonus.

Det er kun hovedregistrert eier som opparbeider seg bonus, medeier har ingen bonusrettigheter. Barn kan heller ikke få overført bonus av sine foreldre. 

Dersom du har kjørt firmabil og kan dokumentere skadefrkjøring, kan du få høyere startbonus. Har du kjørt firmabil i mer enn 3 år uten skader, kan du få opptil 70 % bonus. Da trenger vi skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at du ikke har hatt skade.

 

Hvordan fungerer bonussystemet?

Når du kjører skadefritt øker bonusen med 10% hvert år når du har hovedforfall - såkalt fornyelse av dine forsikringer. Bonusen øker hvert år frem til du har oppnådd 70%. Deretter opparbeides bonus i 5 år med 70%, før du rykker opp til 75%. 

Har du kjørt skadefritt i mer enn 5 år med 75%, får du toppbonus.

Se bonustabellen for videre bonusøkning & bonustap. 

https://jbf.no/ofte_stile_spoersmaal/hvordan_beregnes_bonus

Bonus er en viktig faktor som påvirker årspremie på bilforsikring. Jo høyere bonus, desto lavere blir årspremien

 

Hva er toppbonus?

Toppbonus er den høyeste bonusen du kan få. Hos Jbf er toppbonusen på 75ved mer enn 5 år. Fordelen med toppbonus (skadefri bonus) er at dersom det inntreffer en skade vil det ikke føre til prisøkning i forsikringspremienHar du en skade med bonustap endres bonusen fra 75 % (6. år) til 75 % (1. år).

 

Bonustap ved skade

Hvis en skade inntreffer og du har skylden for skaden, mister du bonus. Hos Jbf får du 10% bonusreduksjon. Har du opparbeidet deg 75% mister du 5%. Ofte kommer reduksjonen ved første fornyelse etter skaden. Det vil si det året du skulle fått bonusopprykk, går du 10% ned i bonus. 

 

Når lønner det seg å benytte forsikringen?

Hvis du har skyld i skaden, eller du ikke vet hvem som har det, kan du benytte kaskodekningen for å utbedre skaden.I slike tilfeller vil du få et bonustap etter gjeldende Bonusstige.

For å finne ut om det lønner seg å bruke forsikringen bør du først taksere skaden. Så må du finne ut hvilken egenandel du har, samt regne ut hvor mye bonustapet vil øke prisen på forsikringen.

Skader som brann, tyveri (ikke hærverk), transport, glass-skade, naturskade, redningsskader og viltpåkjørsel bekreftet av politi eller viltnemd gir ikke bonustap.

 

Hva skjer med bonusen hvis jeg bytter forsikringsselskap

Bonusen følger deg. Når du bytter selskap sender det nye forsikringsselskapet ut en bonusforespørsel og tar over din eksisterende bonus sammen med bilforsikringen, slik at du kan fortsette å opparbeide bonus. 

Ønsker du finne ut av hvilken bonus du har på din bil kan du gå inn på Min side og sjekke forsikringsbevis i innboks. https://jbf.no/forsikre/endringer/selvbetjening

 

Ved å ha en bilforsikring med en god bonusordning kan du redusere årspremien når du har vært skadefri, samt være trygg på at du godt nok sikret når skaden først inntreffer.