Velkommen til Jernbanepersonalets bank og forsikring

Kundevalgmøte 20. mars 2018 kl. 16:00

I henhold til vedtektene skal kundene i Jernbanepersonalets sparebank (Js) og Jernbanepersonalets forsikring gjensidig (Jfg) velge representanter til virksomhetenes øverste organer. Les mer om hvordan det foregår her, og last ned alle nødvendige dokumenter.

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Tirsdag 20. mars kl. 16:00 vil det bli holdt valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Jernbanepersonalets sparebank blant egenkapitalbeviseierne.

Personforsikring

Har du husket å forsikre deg selv og dem du er glad i? I Jbf får du forsikring ved død, uførhet, sykdom og ulykke.

Gode råd