Ifølge tall fra SSB er det ca. 962 414 nordmenn og 23,6% av alle husholdninger i Norge som leier bolig. Og dessverre havner mange utleiere i konflikt med leietakere om mangler og skader. Derfor er det smart å ha utleieforsikring!

Vi tilbyr utleieforsikring

Utleieforsikringen kan sikre deg mot eventuelle tyverier og hærverk. Vanligvis dekker standard innbo- og boligforsikring slike skader, men det er annerledes når du leier ut deler eller hele boligen din. Derfor er det anbefalt at du som utleier setter deg godt inn i hva innbo- og boligforsikringen din dekker. Det kan fort koste deg flere tusen kroner dersom du må dekke alt av skader som er forårsaket av en leietaker. 

Utleieforsikring er inkludert i vår super husforsikring og super innboforsikring, der du kan få dekket skade på innbo i utleieboligen, tap av husleieinntekt og utgifter til utkastelse.

Skadeforebyggende tips til deg som utleier

  • Det aller viktigste er å sørge for å ha en utleiekontrakt og depositum. Det anbefales å ha depositumet på en egnet depositumskonto, der ingen parter kan røre pengene uten den andres samtykke. (Standard utleiekontrakt finner du hos Forbrukerrådet).
  • Sjekk referanser. Referanser kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med din leietaker, samt gi bekreftelse på at du kan stole på personen som ønsker å leie din bolig.
  • Det kan være lurt å dokumentere tilstanden på boligen du leier ut før utleie i form av for eksempel en takst. Alminnelig slitasje og elde må påregnes ved utleie og er ikke en skade. Et godt tips er å ta bilder før innflytting.
  • Utleier bør informere leietaker om at eventuelle skader skal meldes til utleier så snart som mulig, slik at skaden ikke meldes for sent inn i forhold til forsikringsavtalen.
  • Leietaker bør gjøres kjent med sine plikter med tanke på låsing/sikring av dører og vinduer, samt hvor stoppekran er i tilfelle vannskade. 
  • Det bør også monteres Aquastop/Waterguard i boligen og nok brannvarslere. I tillegg bør brannslukkingsapparat være lett tilgjengelig i boligen.
Du kan kjøpe og endre dine forsikringer på Min side. Våre dyktige og autoriserte rådgivere tar veldig gjerne en prat med deg hvis du ønsker råd og tips om forsikringer. Har du spørsmål, kontakt oss på telefon 21 62 26 00.