Hvordan unngå skader?

- De alvorligste skadene i sykkelulykker er hodeskader, så bruk hjelm. Hjelm er ikke påbudt, men anbefales på det sterkeste!

- Sørg for å bli sett med synlige klær og ved å plassere deg fornuftig. Bruk lys på sykkelen når det er mørkt.

- Unngå å ligge i bilens blindsone.

- Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring.

- Vær oppmerksom på parkerte biler, bildører kan plutselig kan åpne seg. Hold god nok avstand til parkerte biler.

- Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.

- De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss, vær derfor ekstra oppmerksom her. Du må være sikker på at andre trafikanter ser deg, gi tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.

- Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig svinger til høyre.

- Se opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett deg, og viker for deg.

- Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.