Ordningen gjelder for båter opptil 15 meter, dvs. 49,25 fot. Også gummibåter, kajakker og kanoer omfattes av ordningen.
Vrakpanten er på kr 1000.

For å få utbetalt vrakpanten må du fylle ut et skjema.

Dette må underskrives av avfallsanlegget der du leverer båten.

Det utfylte skjemaet sendes så inn til Miljødirektoratet sammen med en elektronisk søknad.

Sortere.no får man oversikt over hvor fritidsbåtene kan leveres inn.