Bærekraft- og miljørapporter

Bærekraft- og miljørapporter

Her finner du bærekraftsrapporter for Jbf bank og forsikring.
Bærekraft har et stort fokus i Jbf bank og forsikring. Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar, og er engasjert i FNs bærekraftsmål. Vi jobber med tre bærekraftsmål: likestilling, økonomisk vekst og å stoppe klimaendringene.

Miljøfyrtårnrapporter