Hva er Jbf?

Jbf er en forkortelse for Jernbanepersonalets bank og forsikring. Jbf består av Jernbanepersonalets sparebank og Jernbanepersonalets forsikring gjensidig.