Hvem kan bli forsikringskunde i Jbf?

Forsikringene våre er kun for deg som tilhører jernbanefamilien. Banken er åpen for alle.

Hvem kan bli bankkunde i Jbf?

Du trenger ikke ha noen relasjon til jernbanen for å være bankkunde i Jbf. Banken er åpen for alle.

Hva er Jbf?

Jbf er en forkortelse for Jernbanepersonalets bank og forsikring. Jbf består av Jernbanepersonalets sparebank og Jernbanepersonalets forsikring gjensidig.