Bobilforsikring

Å feriere med bobil gir deg friheten til å ta ferien dit du vil langs langstrakte veier. Sørg for å ha en god forsikring som ivaretar ditt forsikringsbehov og sørger for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis det skjer noe uforutsett på turen.

Om bobilforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Superkasko Kasko Delkasko Ansvar
Motorskade 
Forsikringen omfatter skade på motor, girkasse, drivverk, batteripakke og elektronisk hovedstyreenhet (ECU) som skjer plutselig og uforutsett. Maskinskadeforsikring gjelder frem til bobilen er 8 år fra første gangs registrering og den har kjørt mindre enn 200.000 km. 
X      
Nøkkelforsikring 
Mister du eller skader bobilnøkkelen din, kan det være kostbart å skaffe ny. Med Superkasko får du dekket inntil 7.500 kr for tapt eller skadet nøkkel. Egenandelen er 500 kr. 
X      
Utvidet løsøresum 
Superkasko dekker løsøre/bagasje inntil 50.000, med mulighet for videre utvidelse. 
X  
Alternativ overnatting 
Dersom en påbegynt ferietur ikke lar seg fortsette som følge av driftsstans eller tyveri av bobilen, dekkes utgifter til alternativ overnatting og/eller reise med inntil 1.500 kr per dag til bobilen er reparert, begrenset til 10 dager. 
X  
Hærverk 
Dekker hærverksskader som andre påfører bobilen din. 
X X    
Utforkjøring 
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll, som for eksempel plutselig glatte veier. 
X X    
Kollisjon
Kolliderer du med et annet kjøretøy, dekkes skaden på motpartens kjøretøy, dersom det er du som har skyld i kollisjonen. Du må ha kaskoforsikring for å få dekket skader på egen bobil. 
X X    
Veihjelp i Europa 
Dekker veihjelp ved driftsstopp/havari gjennom Falck. Dette gjelder også hvis bobilen ikke vil starte hjemme. 
X X X  
Glass 
Dekker skader på bobilens utvendige glassruter (inkludert takluke av glass/pleksiglass og glasstak). 
X X X  
Brann og tyveri 
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk. 
X X X  
Fører- og passasjerulykke
Gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet som følge av et trafikkuhell. 
X X X X
Rettshjelp
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av kjøretøyet. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr. 
X X X X
Ansvar 
Denne forsikringen er lovpålagt og erstatter skade som du påfører personer (inklusive deg selv) og eller ting/eiendeler som tilhører andre. 
X X X X