Motorsykkelforsikring

Hvordan du bruker motorsykkelen din, og hvordan en skade vil påvirke økonomien din, er viktig å tenke på når du velger forsikring. Forsikringen skal ivareta ditt forsikringsbehov og sørge for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis det skjer en skade.

Om motorsykkelforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk 
Dekker hærverksskader som andre påfører motorsykkelen din. 
X    
Utforkjøring 
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll, som for eksempel plutselig glatte veier. 
X    
Kollisjon 
Kolliderer du med et annet kjøretøy, dekkes skaden på motpartens kjøretøy, dersom det er du som har skyld i kollisjonen. Du må ha kaskoforsikring for å få dekket skader på egen motorsykkel. 
X
Veihjelp i Europa 
Dekker veihjelp ved driftsstopp/havari gjennom Falck. Dette gjelder også hvis motorsykkelen ikke vil starte hjemme. 
X X
Brann og tyveri 
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk. 
X X  
Medlemskap i Falck Redning As 
Omfatter blant annet assistanse på veien og hjemmeadresse, samt hjemtransport av havarert/stjålet kjøretøy. 
X X  
Fører- og passasjerulykke 
Gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet som følge av et trafikkuhell. 
X X X
Rettshjelp 
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av kjøretøyet. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr. 
X X X
Ansvar
Denne forsikringen er lovpålagt og erstatter skade som du påfører personer (inklusive deg selv) og eller ting/eiendeler som tilhører andre. 
X X X