Uføreforsikring

Skader og sykdom kan gjøre at du ikke lenger kan jobbe. Blir du erklært ufør, og mottar uføretrygd, vil lønnen din reduseres betraktelig. Vil familiens økonomi tåle inntektstapet hvis du skulle bli arbeidsufør? Er svaret nei, bør du ha uføreforsikring.

Om uføreforsikring

Andre personforsikringer

Gode råd