Verdigjenstandforsikring

Hva kan forsikres?
• Verdigjenstandforsikring gjelder for en bestemt gjenstand
• Du kan forsikre gjenstander du tar med deg ut fra hjemmet ditt, for eksempel smykker, klokker, bunad, kamera, bærbar PC o.l.
Hva dekker forsikringen?
• Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på den gjenstand som er nevnt i forsikringsbeviset
• Forsikringen gjelder i hele verden

Dette må følge med hvis du skal ha Verdigjenstandforsikring:
• Verdidokumentasjon som kvittering, takst eller garantibevis
• Smykker må ha ektehetsgaranti og sertifikat
• Bevis på at gjenstanden er tollklarert hvis den er kjøpt i utlandet

Har du verdigjenstander som har verdi på under kr 20.000,-, anbefaler vi VerdiFlexforsikring.

Mer om verdiforsikring