Verdiforsikring

Hos oss kan du forsikre verdifulle gjenstander som du er ekstra redd for og som du ofte tar med deg ut av boligen. Du kan velge mellom Verdigjenstand eller VerdiFlex.
  • Dekker gjenstander med høy verdi
  • Dekker plutselige og uforutsette skader
  • 1.000 kroner i egenandel
Logg inn og kjøp verdiforsikring

Våre verdiforsikringer

Hvilken forsikring passer for deg?


Verdigjenstand VerdiFlex
Enkeltgjenstand spesifisert i forsikringsbeviset med høyere verdi. X  
Uspesifiserte verdigjenstander inntil 20 000 kr.
X

Skade og uhell
Skade som følge av plutselige og uforutsette hendelser med en ytre påvirkning. 

 X X
Tyveri 
Dekker tap av gjenstand som blir stjålet. 
X X
Gjenstander kjøpt i utlandet 
Er ikke gjenstand tolldeklarert, begrenses erstatningssummen til 6 000 kr pr. gjenstand.                                              
X X
Egenandel 
Egenandel på 1 000 kr.
X X