Hvorfor velge LittExtra?

Med LittExtra lån hos oss kan du for eksempel:

- Få litt ekstra å rutte med i hverdagen.
- Reise, dyrke hobbyer eller realisere andre drømmer mens du er frisk.
- Dele ut forskudd på arv eller hjelpe barn og barnebarn.
- Innfri lån du i dag betaler renter og avdrag på.

LittExtra løser 3 viktige utfordringer:

1. Du får økt økonomisk handlefrihet og mulighet til å bruke deler av sparepengene dine som er bundet i boligen.
2. Du tar del i en fortsatt stigning i boligverdien og dermed muligheten til å etterlate deg en betydelig arv til neste generasjon.
3. Du får trygghet for at du kan bo i egen bolig så lenge du ønsker og er i stand til det, uavhengig av boligpris, renteutvikling og levetid.


Hva er LittExtra?


I dag er det mange over 60 år som i en årrekke har spart gjennom å betale ned på boliglånet sitt og dermed sitter på en betydelig boligformue. Samtidig går de av med pensjon og får mindre penger å rutte med i hverdagen.

Dersom du er i denne situasjonen, vil du med LittExtra kunne motta en engangsutbetaling, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon av disse mot pant i boligen. Samtidig får du en garanti om at du og eventuell ektefelle kan bli boende i boligen så lenge dere ønsker, gjerne resten av livet.

Med LittExtra betaler du ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen, og lånet skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. ved flytting til sykehjem) eller død.

- Du får et lån med pant i boligen.
- Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp, månedlige utbetaliger eller en kombinasjon av disse.
- Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen.
- Rentene legges til lånet månedlig, lånet tilbakebetales ved flytting eller død.
- Du beholder eierskapet til boligen.
- Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, dekker Jernbanepersonalets sparebank dette tapet.
- Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
- Arvingene kan overta boligen ved forfall.
- Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
- LittExtra kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
- Hvor mye du kan låne avhenger av boligeiernes alder, boligens verdi og beliggenhet. Prøv LittExtra-kalkulatoren for å se hvilke muligheter du har.


Hvordan søke LittExtra?

- Ring oss på telefon 21 62 26 00 for en uforpliktende prat og et tilbud om LittExtra.
- Beregn hvor mye du omtrent har mulighet til å låne i LittExtra-kalkulatoren.
- Søk lån ved å laste ned lånesøknad og sende inn utfylt søknad og dokumentasjon til bank@jbf.no eller pr. post.

Krav til dokumentasjon:

Vi krever takst av boligen utført av offentlig godkjent takstmann som ikke er eldre enn to måneder. Vi kan være behjelpelige med det praktiske rundt takseringen hvis du ønsker det.

LittExtra-kalkulator

Prøv vår kalkulator for å se hvilke muligheter du har med LittExtra