Bilforsikring

 Hos oss får du som regel markedets beste priser på bilforsikring
 Alle får minst 40 % i startbonus
 Har du kasko eller delkasko er medlemskap i Falck Redning inkludert

Du kan også velge en av våre tilleggsdekninger:
Med utvidet dekning får du dekket:
- leiebil i 20 dager
- løsøre i bil
- nøkler
- spesiallakk

Med maskinskadeforsikring* får du dekket:
- motorskade
- girkasseskade
- batteripakker
- skade på drivverk til fremdrift
- skade på elektronisk styreenhet
*gjelder kun til bilen er 8 år, og maks km-stand på 200 000 km


Hva forsikringen dekker:
Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar  x
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Alle biler som kjører på norske veier, skal ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. Ønsker du også å få dekket skader på egen bil må du ha kasko eller delkasko.
Vi forsikrer person- og varebiler inntil 3,5 tonn til privat bruk.
KaskoDelkaskoAnsvarHærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og 
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar xx x   Kasko gir mulighet for kjøp
av tilleggsdekningene 
Utvidet dekning og 
Maskinskadeforsikring KaskoDelkaskoAnsvarHærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og 
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar xx x    av tilleggsdekningene 
Utvidet dekning og 
Maskinskadeforsikring
 

Mer om bilforsikring

Om å melde skade