Fugl

Husk å forsikre fuglen din. Blir fugler syke eller skadet, kan veterinærkostnadene fort bli høye.
Hos oss får du:
• En forsikring som dekker død- og veterinærutgifter. Forsikringen gjelder fra fuglen er to måneder gammel og hele dens levetid.
Om fuglen din skal forsikres for over kr 15.000, må den være ringmerket.

Hvilke fugler kan forsikres?
• Alle fugler kan forsikres

Hva dekker forsikringen?

Veterinærutgifter 
• Vi erstatter kostnader til veterinærbehandling og medisiner som er foreskrevet av veterinær ved sykdom og ulykkestilfelle. 
• Forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa. 

Død
• Fugl som dør

 

Mer om fugleforsikring