Transport

• Du kan forsikre både engangstransport og årstransport
• Skal du transportere spesifikke gjenstander eller flytte kan det være lurt å forsikre verdiene dine

Hva forsikringen dekker:
Transport A-Vilkår
Dekker de fleste skader.

Transport C-vilkår
Dekker brann-, naturskader og skader som oppstår hvis transportmiddelet blir utsatt for skade.

Transporttype:
Engangstransport
Egner seg for et bestemt transportoppdrag innenfor en bestemt periode f.eks. flytting.

Årstransport

Egner seg for deg som har et gjentakende transportbehov av spesifikke gjenstander. Har du for eksempel et dyrt modellfly som du frakter til og fra flyvninger, kan en årstransportforsikring være aktuell.

Egentransport

Transport med eget kjøretøy.

Fremmedtransport
Transport foregår med leid transportør båt, bil, tog eller fly.