Transportforsikring

Transport

• Skal du transportere spesifikke gjenstander eller flytte, kan det være lurt å forsikre verdiene dine.
• Du kan forsikre både engangstransport og årstransport.


Du kan velge mellom to forskjellige typer transport:

Engangstransport
Egner seg for et bestemt transportoppdrag innenfor en bestemt periode for eksempel i forbindelse med flytting.

Årstransport

Egner seg for deg som har et gjentakende transportbehov av spesifikke gjenstander. Har du for eksempel en verdifull gjenstand som du frakter til og fra tilstelninger, kan denne forsikringen være aktuell.

Hva forsikringen dekker:

Transport
Alle skadeårsaker under transport*

x

Skade på vare som følge av skade på transportmiddel

x

Tyveri

x

Brann x

* Unntak for tap som følge av nedbør eller overvann, kondens eller temperatursvingninger og forsinket transport.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Personopplysninger ved ditt kundeforhold
I henhold til personopplysningsloven har vi ikke lov til å oppgi informasjon om våre kunder og deres forsikringer til en tredjepart. Det vil si at dine foreldre eller barn ikke har mulighet til å kontakte oss på vegne av deg. Det er kun samboere/ektefeller med felles forsikring som kan få innsyn i kundeforholdet.

I spesielle tilfeller, som for eksempel alvorlig sykdom eller alderdom, gjør vi et unntak for dette. I disse tilfellene må det sendes inn en fullmakt. Dette gjelder også for verger og advokater må også sende inn fullmakt.

Ved dødsfall må skifteattest eller uskifteattest sendes inn.

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Har du spørsmål om forsikring?

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om forsikring.