Innhold
VerdiFlex
Hva kan forsikres?
• VerdiFlex dekker ikke bare en bestemt gjenstand, men skader eller tap opp til kr 20.000,- pr. skadetilfelle
• Dette er gjenstander du tar med deg ut fra hjemmet ditt, som for eksempel bærbar PC, mobiltelefon, kamera, smykker, klokker, bunad o.l.

Hva dekker forsikringen?
• Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på uspesifiserte verdigjenstander inntil kr 20.000,- pr skadetilfelle
• Forsikringen gjelder i hele verden

Har du enkeltgjenstander som er verdt mer enn kr 20.000,- anbefaler vi Verdigjenstandforsikring.
Verdigjenstandforsikring
Hva kan forsikres?
• Verdigjenstandforsikring gjelder for en bestemt gjenstand
• Du kan forsikre gjenstander du tar med deg ut fra hjemmet ditt, for eksempel smykker, klokker, bunad, kamera, bærbar PC o.l.

Hva dekker forsikringen?
• Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på den gjenstand som er nevnt i forsikringsbeviset
• Forsikringen gjelder i hele verden

Dette må følge med hvis du skal ha Verdigjenstandforsikring:
• Verdidokumentasjon som kvittering, takst eller garantibevis
• Smykker må ha ektehetsgaranti og sertifikat
• Bevis på at gjenstanden er tollklarert hvis den er kjøpt i utlandet

Har du verdigjenstander som har verdi på under kr 20.000,- anbefaler vi VerdiFlexforsikring


Mer om verdiforsikring

Hånd holder mobil. foto

Lån til det du ønsker deg

Ønsker du deg ny mobil, nettbrett, klokke eller noe annet nytt nå? Vi tilbyr forbrukslån til det du ønsker deg.