VerdiFlex

Hva kan forsikres?
• VerdiFlex dekker ikke bare en bestemt gjenstand, men skader eller tap opp til kr 20.000,- pr. skadetilfelle
• Dette er gjenstander du tar med deg ut fra hjemmet ditt, som for eksempel bærbar PC, mobiltelefon, kamera, smykker, klokker, bunad o.l.
Hva dekker forsikringen?
• Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på uspesifiserte verdigjenstander inntil kr 20.000,- pr skadetilfelle
• Forsikringen gjelder i hele verden

Har du enkeltgjenstander som er verdt mer enn kr 20.000,-, anbefaler vi Verdigjenstandforsikring.

Mer om verdiforsikring