Bilforsikring

• Hos oss får du som regel markedets beste priser på bilforsikring
• Alle får minst 40 % i startbonus. Les mer om bonus her.
• Har du superkasko, kasko med eller uten leiebil eller delkasko, er medlemskap i Falck Redning inkludert

Alle biler som kjører på norske veier, skal ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. Ønsker du også å få dekket skader på egen bil, må du ha superkasko, kasko med eller uten leiebil eller delkasko.
Vi forsikrer person- og varebiler inntil 3,5 tonn til privat bruk.

Hva forsikringen dekker:
Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Superkasko Kasko Kasko uten leiebil Delkasko   Ansvar
Maskinskade

x

   
Superdekning

x

   
Leiebil

30 dager

10 dager    
Hærverk

x

x

x    
Utforkjøring

x

x

x    
Kollisjon

x

x

x    
Veihjelp Europa

x

x

x  
Glass

x

x

x

 
Brann og tyveri

x

x

x

 
Fører- og passasjerulykke

x

x

x

Rettshjelp

x

x

x

Ansvar x x x x x

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Dersom du har en bil som er uregistrert, kan du kjøpe forsikring for brann og tyveri.

KaskoDelkaskoAnsvarHærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og 
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar xx x   Kasko gir mulighet for kjøp
av tilleggsdekningene 
Utvidet dekning og 
Maskinskadeforsikring KaskoDelkaskoAnsvarHærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og 
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar xx x    av tilleggsdekningene 
Utvidet dekning og 
Maskinskadeforsikring
 

Mer om bilforsikring