Innboforsikring

Innboforsikring er viktig enten du eier eller leier. Vi forsikrer innbo i private hjem.
Det er opp til deg hvor mye du ønsker å forsikre innboet ditt for, vi har ingen begrensninger på sum for enkeltgjenstander. Pass på at du ikke har forsikret for lite ved en eventuelt totalskade.

 Forsikringen dekker skader forårsaket av brann eller vann
 Forsikringen kan gi erstatning ved tyveri av innbo
Rettshjelp er inkludert

Les mer om forsikringen nedenfor.

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best. Forsikringen dekker:

Super Standard
ID-forsikring 

x

Ombygging for rullestol

x

Utvidet sum matvarer fryser, penger, sykkel og annen løsøre

x

Tilleggsinnredning kr 500.000 kr 50.000 
Transportskade

x

Falck hjem medlemskap

x

Utvidet tyveridekning

x

 

Matvarer i fryser

x

x

Tyveri

x

x

Sykkeltyveri, ran og overfall, veskenapping

x

x

Vannskade

x

x

Brann

x

x

Naturskade

x

x

Ansvar og rettshjelp

x

x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Det er også mulig å forsikre innboet for kun brann- og naturskade.

Mer om innboforsikring

Verdiforsikring

Tar du med deg verdigjenstander ut av hjemmet, som f.eks. mobil, smykker eller PC, kan det være lurt med verdiforsikring.

Falck hjemmedlemskap

Med et medlemskap i Falck Hjem får du assistanse når du trenger det, uansett årsak og hvem som er tilstede. Du betaler ingen egenandel når du får assistanse.