Innboforsikring

 Forsikringen dekker skader forårsaket av brann eller vann
 Forsikringen kan gi erstatning ved tyveri av innbo
Rettshjelp er inkludert
Reiseforsikring  er inkludert, og kan utvides

Vi anbefaler at du utvider innboforsikringen til vårt beste alternativ som dekker:
- Falck hjemmedlemskap
- transportskader
- utvidet summer for: matvarer, penger, verdipapirer og annen skade på innbo
- utvidet tyveridekning av sykkel og sykkeltilhenger
- ombygging for rullestol
Les mer om forsikringen nedenfor.

Innboforsikring er viktig enten du eier eller leier. Vi forsikrer innbo i private hjem.

Det er opp til deg hvor mye du ønsker å forsikre innboet ditt for, vi har ingen begrensninger på sum for enkeltgjenstander. Pass på at du ikke har forsikret for lite ved en eventuelt totalskade.

Vår forsikring dekker:

Utvidet Standard Brannforsikring
Utvidet tyveridekning

x

Ombygging for rullestol

x

Skade påført av gnagere

x

Utvidet sum for matvarer i fryser, penger, sykkel og annen løsøreskade

x

Transportskade

x

Falck hjemmedlemskap

x

Reise

x

x

Ansvar

x

x

Rettshjelp

x

x

Annen løsøreskade

x

x

Matvarer i fryser

x

x

 

Ran og overfall, veskenapping

x

x

 

Sykkeltyveri

x

x

 

Tyveri

x

x

 

Vannskade

x

x

 

Naturskade

x

x

x

Brann

x

x

x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Mer om innboforsikring

Falck hjemmedlemskap

Falck hjemmedlemskap er inkludert dersom du har utvidet innboforsikring hos oss.
Med et medlemskap i Falck Hjem får du assistanse når du trenger det, uansett årsak og hvem som er tilstede. Du betaler ingen egenandel når du får assistanse.  

Søk om boliglån

Lånet du trenger for å realisere din boligdrøm. Lånet tar sikkerhet i bolig eller fast eiendom.