Reiseforsikring

Hos oss har du
• Mulighet for å velge det alternativet som passer deg og ditt behov best.
• Valget mellom to alternative dekninger, standard eller super. Hvilken dekning du har, kan du se i forsikringsbeviset ditt.
• Mulighet for å tegne forlenget reiseforsikring.

Hvem kan forsikres?
• Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.
• Du kan velge å forsikre kun deg selv eller deg og din familie.
• Familieforsikring dekker din samboer/ektefelle og barn inntil dagen de fyller 21 år. Med barn menes egne barn, fosterbarn og adoptivbarn. 

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele verden.

 

Forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Super reiseforsikring Standard reiseforsikring
Ingen egenandel ved skade

x

Gjelder også yrkesreiser

x

For reise inntil 60 dager x
Ikke krav til overnatting x
Dekker egenandel ved skade på leiebil x
Avbestillingsforsikring x x
Rettshjelp

x

x
Ansvar

x

x
Evakuering

x

x

Ulykke

x

x

Reiseavbrudd

x

x

Hjemtransport

x

x

Sykdom

x

x

Tap av reisegods

x

x

Forsinket transport

x

x

For reise inntil 45 dager

 

x

Krav til overnatting (ikke ved flyreise) x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.             

Mer om reiseforsikring

Reisetips

Det er mye å tenke på både før og under reisen. Vi gir deg noen nyttige tips.

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.