Reiseforsikring

Hos oss har du
• mulighet for å velge det alternativet som passer deg og ditt behov best
• reiseforsikring inkludert i hus- eller innboforsikring. Hvilken dekning du har kan du se i forsikringsbeviset ditt
• mulighet for å tegne forlenget reiseforsikring
• mulighet for å tegne avbestillingsforsikring

Hvem kan forsikres?

• Du kan velge å forsikre kun deg selv eller hele familien
• Familieforsikring dekker din samboer/ektefelle og deres barn inntil dagen de fyller 21 år. Med barn menes egne barn, fosterbarn og adoptivbarn.

Vi anbefaler at du utvider reiseforsikringen til vårt beste alternativ som dekker: 
- Yrkesreiser
- Reise på inntil 60 dager pr. reise
- Avbestilling
- Ingen krav til overnatting
- Ingen egenandel

- Egenandel ved eventuelt skade på leiebil
Les mer om forsikringen nedenfor.


Forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Utvidet reiseforsikring Standard reiseforsikring  Reiseforsikring inkl. i hus-/innboforsikring
Ingen egenandel ved skade

x

 
Gjelder også yrkesreiser

x

 
For reise inntil 60 dager x  
Ikke krav til overnatting x  
Egenandelsdekning ved skade på leiebil x  
Avbestillingsforsikring x x  
Rettshjelp

x

x x
Ansvar

x

x x
Evakuering

x

x

x
Ulykke

x

x

x
Reiseavbrudd

x

x

x
Hjemtransport

x

x

x
Sykdom

x

x

x
Tap av reisegods

x

x

x
Forsinket transport

x

x

x
For reise inntil 45 dager

 

x

x
Krav til overnatting (ikke ved flyreise) x x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
             

Mer om reiseforsikring

Om å melde skade